'பிரேமம்' சாய் பல்லவி நடிப்பில் கரு படத்தின் டீஸர்