நிவின் பாலி நடிக்கும் ரிச்சி படத்தின் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் பாடல் வீடியோ

தமிழில் நிவின் பாலி நடிக்கும் ரிச்சி படத்தின் 'சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்' பாடல் வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது.