களவாடிய பொழுதுகள் படத்தில் வரும் இடைத்தேர்தல் பற்றிய காட்சி வெளியீடு