இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து படத்தின் பாடல் வீடியோ