உதயநிதி நடிக்கும் நிமிர் படத்தின் மூன்று நிமிடக் காட்சி