'ஏன்டா தலையில எண்ண வெக்கல' படத்தின் நீக்கப்பட்ட காட்சிகள்