கிருஷ்ணா நடிக்கும் 'வீரா' படத்தின் மற்றோரு வீடியோ காட்சி