நடிகை மெஹரீன் பிர்ஸாடாவின் லேட்டஸ்ட் புகைப்பட ஆல்பம்