வித்தியாசமான தோற்றத்தில் ஆண்ட்ரியா நடிக்கும் 'கா' படத்தின் புகைப்பட ஆல்பம்