கேன்ஸ் படவிழாவில் மயில் போல உடையணிந்து வந்த ஐஸ்வர்யா ராய்: புகைப்பட ஆல்பம்