'காலா' இசை வெளியீட்டு விழா நேரடி ஒளிபரப்பை காண க்ளிக் செய்யவும்